เยี่ยมบ้านนักเรียน

     #เรียนเท่าที่มี #เรียนเท่าที่ทำได้
      ท่านผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และติดตามความเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สอบถามการใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียนที่ทางคณะครูได้จัดทำใบงาน ใบความรู้ให้ในแต่ละสัปดาห์ เห็นความตั้งใจของเด็กๆ และความใส่ใจของผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานอย่างเต็มที่ ไม่เรียนออนไลน์ก็ไม่เป็นไร เรียนเท่าที่เรียนได้ เรียนเท่าที่เข้าใจ เท่าที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือ คุณครูจะเติมเต็มความรู้ให้อีกครั้งเมื่อเปิดเรียน
      ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมเป็นอย่างดี


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967