วันมาฆบูชา

   บ่ายวันนี้ท่านรองจินตนา ภูจอมจิตร นำคณะครูนักเรียนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ทำสมาธิและรับพรจากหลวงพ่อดร.อดุลย์ สีลาภรณ์ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา (8ก.พ.2563)


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967