มอบตู้เย็น

    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอขอบพระคุณ คุณครู ฐิดาภรณ์ ชายโกมินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้มอบตู้เย็นให้กับห้องพยาบาล เพื่อใช้ประโยชน์ในงานอนามัยโรงเรียน
     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967