ประชุมประจำเดือน

   วันที่ 31 ก.ค.63
      ผอ.วาสนา แม้นญาติ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะครูและบุคลากร เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ติดตามงาน และสะท้อนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ดียิ่งๆขึ้นไป


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967