ทีมงานทันตสาธารณสุข

    ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.63
    เจ้าหน้าที่ทีมงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม​ จากศูนย์แพทย์มิตรภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกสำรวจสภาวะทันตกรรมช่องปากและเคลือบหลุมล่องฟันให้กับนักเรียนในระดับชั้น​ป.1-6


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967