คุณครูอภิญญา

    วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
    “ท่านอยู่เราดีใจ..ท่านไปเราคิดถึง ด้วยรักและผูกพัน”
    ท่าน ผอ.วาสนา แม้นญาติ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดี และเดินทางไปส่ง คุณครูอภิญญา กาษา (ครูไข่) เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนเทศบาลหนองแก เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967