คุณครูภิญญาภัสส์

 วันที่ 1 มิถุนายน 2563
       ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาส่ง คุณครูภิญญาภัสส์ ทิพย์โยธา ครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงทางโรงเรียนรู้สึกยินดี และข้อต้อนรับคุณครูภิญญาภัสส์ ทิพโยธา ด้วยความความดียิ่ง


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967