ครูคือฮีโร่ของเด็กๆ

  #เรียนเท่าที่มี
  #เรียนเท่าที่ทำได้
       ครูคือฮีโร่ของเด็กๆในสถานการณ์วิกฤตเรียนออนไลน์ไม่ได้ ไม่ต้องกังวลนะคะ คุณครูยังคงส่งใบงานให้เด็กๆได้ฝึกฝนทบทวนอย่างต่อเนื่อง เข้าถึงทุกพื้นที่ พร้อมส่งอาหารเสริมนมสำหรับคนที่ไม่สามารถมารับที่โรงเรียนได้ เราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967