ครอบครัวชาภักดี

  สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
        ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู เยี่ยมรับขวัญบุตรชาย ของ คุณครูพจมาน ชาภักดี เนื่องในโอกาสคลอดบุตร ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว”ชาภักดี” ขอให้สุขภาพแข็งแรง เลี้ยงง่าย โตไวนะคะ


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967