• เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • ฝ่ายแผนงาน

  • สถิติผู้เยี่ยมชม


  • คณะผู้บริหาร


  • ผู้อำนวยการ

  • โรงเรียนในสังกัด

  • Link น่าสนใจ


  • โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967