โครงการอบรม

วันที่ 30 มกราคม 2563 
    ท่านรอง ผอ.จินตนา ภูจอมจิตร พร้อมด้วย คุณครูวิวัฒน์ นามซุย เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมชุดาปาร์ค รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967