มาตรการป้องกัน

      มาตรการป้องกันในการรับประทานอาหารกลางวัน ดูแลความเรียบร้อยและปฏิบัติตามขั้นตอน เว้นระยะห่าง รอตามจุด มีคุณครูประจำชั้นคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ลดความแออัดโดยการสลับเวลาในการรับประทานอาหาร ดังนี้
      – อนุบาล. เวลา 11.00 – 11.30 น.
      – ชั้น ป.1-3 เวลา 11.30 – 12.00 น.
      – ชั้น ป.4 -6 เวลา 12.00 – 12.30 น.


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967