ป.1-2 เรียนนอกห้อง

   ครูประจำชั้น ป.1-2 ได้นำนักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ณ อุทธยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967