ช่องทางการรับชม

   นักเรียน ที่มีคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   สามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาได้ที่เว็ปไซต์ดังนี้
https://dltv.ac.th/
https://www.dltv.ac.th/DLTV10 = อนุบาล 1
https://www.dltv.ac.th/DLTV11 = อนุบาล 2
https://www.dltv.ac.th/DLTV12 = อนุบาล 3
https://www.dltv.ac.th/DLTV1 = ป.1
https://www.dltv.ac.th/DLTV2 = ป.2
https://www.dltv.ac.th/DLTV3 = ป.3
https://www.dltv.ac.th/DLTV4 = ป.4
https://www.dltv.ac.th/DLTV5 = ป.5
https://www.dltv.ac.th/DLTV6 = ป.6
https://www.dltv.ac.th/DLTV7 = ม.1
https://www.dltv.ac.th/DLTV8 = ม.2
https://www.dltv.ac.th/DLTV9 = ม.3
หรือถ้าไม่มี ให้ดูทีวีในช่องต่างๆดังรูป


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967