การรับนมโรงเรียน

  ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียน รร.ท.บ้านหนองแวง
  เรื่อง การรับนมโรงเรียน
          ถึงแม้ว่าการเปิดเรียนจะเลื่อนออกไป แต่นักเรียนยังคงได้ดื่มนมในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ถึงระดับชั้น ป.6 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการเตริญเติมโต โรงเรียนจึงขอนัดหมายให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนมาติดต่อขอรับนมได้ที่โรงเรียน ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ ขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมในการมาติดต่อขอรับนม หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมารับนม ให้ท่านรออยู่ที่บ้านค.คุณครูใจดีจะทำหน้าที่ส่งนมเดลิเวอรี่ถึงบ้าน พร้อมออกติดตามการเรียนของนักเรียนที่บ้านค่ะ


  • เมนูโรงเรียน

  • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

  • -
    โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967