• เมนูโรงเรียน

 • ฝ่ายบริหารและบุคลากร

 • ฝ่ายแผนงาน

 • สถิติผู้เยี่ยมชม


 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  ภาพกิจกรรม

  วันมาฆบูชา

     บ่ายวันนี้ท่านรองจินตนา ภูจอมจิตร นำคณะครูนักเรียนร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ทำสมาธิและรับพรจากหลวงพ่อดร.อดุลย์ สีลาภรณ์...

  อ่านต่อ

  กิจกรรมบูรณาการ

      กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ช่วงบ่ายวันอังคาร ที่ 28 ม.ค.63...

  อ่านต่อ

  RT Reading Test

     โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ : เตรียมความพร้อมในการทดสอบความสามารถอ่านออกของผู้เรียน RT : Reading...

  อ่านต่อ

  NT : Nationaltest

    โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ : เตรียมความพร้อมในการสอบวัดความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT : Nationaltest...

  อ่านต่อ

 • ผู้อำนวยการ

 • โรงเรียนในสังกัด

 • Link น่าสนใจ


 • โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 096-6837040 โทรสาร 043-239967