โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง : ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มาทำ Jigsaw กันเถอะ

In English class P.4 : We do jigsaw puzzles. And explain how to do it นักเรียนตั้งใจวาดภาพและตัดกระดาษเพื่อทำ Jigsaw ของตนเอง โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้งหนึ่งจากความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ สร้างเป็นของเล่นชิ้นใหม่และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง บทความโดย: โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง  

ปฏิรูปการศึกษาไทย

  วีดีโอนี้จัดทำขึ้นหลังจากที่มีผลการศึกษา­ของ PISA ล่าสุดในปี ค.ศ. 2013 ออกมาชี้ให้เห็นว่านักเรียนไทยมีสัมฤทธิผล­ในการศึกษาต่ำ Made in response to the poor results of Thailand in the latest PISA study published in 2013.

ปลูกผัก

ดูแลใส่ใจ บำรุงรักษา จนเกิดความงอกงาม ได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ และวันนี้พวกเราก็ได้ผักกลับบ้านไปฝากผู้ปกครอง แบ่งกันคนละเล็กละน้อยด้วยความภาคภูมิใจ   กิจกรรมปลูกผัก-โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงขอนแก่น