บุคลากรสายชั้น : อนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

1-ครูไข่
2-ครูอิ๊ด
3-หวานมณี