ฝ่ายบริหารงานวิชาการ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

นางอุราภรณ์ พรหมรัตน์

นางอุราภรณ์ พรหมรัตน์
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางฐิดาภรณ์ ชยโกมินทร์

นางฐิดาภรณ์ ชายโกมินทร์
ตำแหน่ง : ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

นางราตรี อภิญญามนตรี

นางราตรี อภิญญามนตรี
ตำแหน่ง : ครู
กรรมการ

นางสุมาศ ดอนเมาไพร

นางสุมาศ ดอนเมาไพร
ตำแหน่ง : ครู
กรรมการ

นางกาญจนา จันทร์เทียน

นางกาญจนา จันทร์เทียน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
กรรมการและเลขานุการ