Monthly Archive: March 2015

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 – ระดับอนุบาลที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2553 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เกิดในปี 2551 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 มีบริการรถ รับ-ส่ง ฟรี , อาหารเช้า-กลางวัน พรี , มีทุนการศึกษาให้นักเรียน ,เรียนฟรี (ตามนโยบาลรัฐฯ)...